Dzień dobry!

Cieszę się, że dbasz o swoją prywatność i interesujesz się bezpieczeństwem danych osobowych. Doskonale to rozumiem, dlatego zapraszam Cię do zapoznania się z dokumentem opisującym, w jaki sposób przetwarzam dane osobowe i pliki cookies w ramach prowadzenia strony https:// zeszytrekrutacyjny.pl/

Administratorem strony jest Anna Bąk, z którą możesz skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail pytania@dobrarekruterka.pl.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności proszę o kontakt – chcę by Twoje dane były bezpieczne.

Najważniejsze informacje:

Korzystając ze Strony https:// zeszytrekrutacyjny.pl/ przekazujesz mi swoje dane osobowe.

Pamiętaj, że dbam aby Twoje dane pozostawały poufne i nie udostępniam ich podmiotom trzecim bez Twojej zgody. W ramach mojej działalności pozyskuję tylko niezbędne dane, przetwarzam je w możliwie minimalnym zakresie i dbam o bezpieczeństwo systemów z jakich korzystam.
Dlatego też powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W ramach prowadzenia strony korzystam z następujących narzędzi i powiązanych z nimi plików cookies (tzw. ciasteczek):

  • Google Analytics, które zbiera dane dotyczące Twoich odwiedzin strony (np. wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie) oraz dane demograficzne.

W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych oraz na ich wykorzystanie przeze mnie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe informacje.

Definicje

Dla czytelności polityki prywatności, przyjęto następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Anna Bąk, kontakt:
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https:// zeszytrekrutacyjny.pl/

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Anna Bąk.

Twoje prawa

RODO przyznaje Ci następujące możliwe uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. prawo do odwołania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zasady realizacji powyższych uprawnień zostały opisane w art. 16-21 RODO.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by wykonać określoną czynność, np. dokonać zakupu w sklepie, zapisać się do newslettera lub skontaktować się ze mną.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Jako Administrator dokładam wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane, gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych.
Zapewniam, że są one gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, a ja podejmuję wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Komu Twoje dane są udostępniane?

Twoje dane mogą być powierzone podmiotom, których usługi pozwalają mi na prowadzenie Strony lub świadczenie na Twoją rzecz usług. Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. Zenbox sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
2. Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google, np. Google Analytics,

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane?

Kontakt e-mail. Jeśli kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. poprzez formularz kontaktowy), przekazujesz mi swój adres e-mail (adres nadawcy), imię oraz inne dane osobowe (np. w treści wiadomości). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W tym przypadku Twoje dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawę przetwarzania stanowi Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Możesz także zdecydować, aby przekazać mi dodatkowe dane, zawarte w Twoich dokumentach aplikacyjnych (np. w CV lub liście motywacyjnym) – wtedy dane przetwarzane są w celu realizacji usługi (np. analizy CV) i to stanowi podstawę ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może zostać zarchiwizowana i trudno jednoznacznie określić termin jej usunięcia. Masz prawo domagania się udostępnienia historii korespondencji jaką prowadziliśmy (o ile ją zarchiwizowano) lub jej usunięcia. Usunięcie korespondencji może jednak nie być możliwe z uwagi na moje uzasadnione nadrzędne interesy, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami.

Składanie zamówienia. Składając zamówienie poprzez wiadomość e-mail, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, którą zawierasz na podstawie regulaminu.

Dane podane w celu realizacji zamówienia zostaną zapisane w bazie  i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiam Ci fakturę, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Jeżeli odstępujesz od umowy zawartej na odległość lub składasz reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazujesz mi swoje dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a ja te dane przetwarzam w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przeze mnie prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przeze mnie archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w mojej dokumentacji przychodów.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona, podobnie jak niemal wszystkie strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej (cookies sesyjne), inne zachowywane są na Twoim urządzeniu i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie (cookies trwałe).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies – możesz zarządzać plikami cookies z poziomu Strony, zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo całkowicie usunąć pliki cookies. Odpowiednie wskazówki znajdziesz w pliku pomocy Twojej przeglądarki. Dla wybranych przeglądarek będą to:

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony lub jej komponentów.

Cookies własne. Pozwalają zapewnić prawidłowe działanie Strony.

Cookies podmiotów trzecich.

Dzięki nim Strona udostępnia dodatkowe funkcje, wykorzystując następujące pliki cookies:

  1. Google Analytics. Narzędzie Google Analytics zapewnia Google Ireland Limited. Dzięki niemu mogę tworzyć i analizować statystyki w celu optymalizacji działania Strony, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem, a Tobie umożliwia korzystanie z lepszej Strony.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze Strony, a dane użytkowników UE są obecnie przekazywane do serwerów w Irlandii i tam przechowywane.

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zajrzyj tutaj https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Możesz także zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych instalując tą wtyczkę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera i przechowywane na nim.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane w celu identyfikacji, stanowią jedynie wsparcie administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany Polityki Prywatności

Jako Administrator zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności,
jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie.